Био магазин Зеленика

За нас


Био магазин Зеленика

Зеленика предлага само продукти с естествен произход на съставките и доказан здравословен ефект. Внимателно избираме, проучваме и тестваме по голямата част от продуктите, които ви предлагаме. Допитваме се до експертното мнение на специалисти в областта на биомаслата, фитопродуктите, козметиката. Някои от предлаганите изделия са уникални, тъй като не бихте могли да ги намерите в други аналогични сайтове или биомагазини. Сините бутилки за структурирана вода, спиралите за защита от геопатогенни зони, дървените пирамиди са разработени от нас и наши приятели. Техните качества и ефективност са изпитани в практиката.